Всички продукти представени в сайта са нови и отговарят на всички технически изисквания. За тях важат гаранционните условия на съответните производители. Изключения може да има единствено, ако за конкретен продукт изрично не е упоменато друго.

Клиентът получава Гаранционна карта/приемо-предавателен протокол при предаване на закупената стока.

Монтажът на компоненти и отговорността за правилното му извършване се поемат от клиента, освен ако не е бил извършен в сервиза на фирма EГ Консулт ООД.

Гаранционното обслужване се извършва изцяло в офиса на фирма EГ Консулт ООД.

Транспортирането на продукти до сервиза ни във връзка с гаранционно обслужване е ангажимент на клиента. Всички транспортни разходи в тази връзка са за сметка на клиента.

Гаранционният срок отпада в случаите, когато:

  • модулите са транспортирани, експлоатирани или съхранявани неправилно;
  • се установи погрешен монтаж по вина на клиента;
  • се установи опит за отстраняване на дефекта от неоторизирани от фирмата лица;
  • се установят удари, притискания, надрасквания, външни механични дефекти, корозии от агресивни среди, хлебарки и други състояния на продукта възпрепятстващи нормалната му работа;

Услугите, свързани с отстраняване на неизправности причинени от компютърни вируси и/или други фактори от софтуерен характер се извършват срещу заплащане без оглед на гаранционните условия и срок.